Vuokran perintä

Asumiseen liittyvistä kustannuksista huolehditaan yleensä hyvin, joten vuokran erääntymiseen kannattaa reagoida nopeasti. Jos vuokralaisella on vuokra maksamatta, vuokranantajan ei ole syytä jäädä odottelemaan suoritusta asiaan puuttumatta.

Maksumuistutus kannattaa lähettää pian vuokran erääntymisen jälkeen. Tämä on myös edellytys vuokran siirtämiselle perintään. Mikäli vuokralainen ei maksa erääntynyttä vuokraa maksumuistutuksella, vuokran perintä voidaan aloittaa.

Pikaperintä soveltuu vuokran perintään ja huolehdimme tarvittaessa perinnästä myös oikeudellisen perinnän ja mahdollisen häädön osalta, vaikka yleensä vuokrista päästäänkin sopuun jo aiemmin. Oikeudellinen perintä tulee kyseeseen, jos asiakas ei maksa erääntyneitä vuokrasaatavia vapaaehtoisen perinnän aikana. Lue lisää vuokrasopimuksen päättämisestä ja häädöstä Suomen Vuokranantajien sivuilta.

Mikäli vuokralaisella on avoimena vuokran lisäksi esimerkiksi autopaikkamaksu, sähkö- tai vesilasku tai muu vuokralaiselle sovitusti kuuluva lasku, myös nämä voidaan jättää Pikaperintään vuokrien yhteydessä perittäviksi. Tällöin vuokranantajan on huolehdittava siitä, että myös näistä laskuista on muistutettu kirjallisesti ennen perintää. Toimeksiantoa jättäessä nämä laskut tulee eritellä omille laskuriveilleen, jotta niiden viivästyskorkojen laskenta menee oikein.

Vuokralaisen jo muutettua pois asunnosta, on mahdollista, että asunnossa ei ole tehty loppusiivousta, asuntoa on vahingoitettu tai vuokralainen ei ole palauttanut avainta, jolloin lukot täytyy sarjoittaa uudelleen. Jos vuokranantaja haluaa vaatia näitä kustannuksia vuokralaiselta, hänen tulee laskuttaa vuokralaista aiheutuneista kuluista. Mikäli vuokralainen ei maksa vaadittuja kustannuksia, hänelle tulee lähettää maksumuistutus ja tarvittaessa tämän jälkeen saatavat voidaan siirtää perintään. Mikäli vuokralainen on eri mieltä vaadittujen kustannusten perusteista ja riitauttaa nämä, saatavien perintää jatketaan riitaisena. Lue täältä, milloin saatava on riitainen.

Vuokranantaja voi pidättää vuokralaisen maksamasta takuuvuokrasta esimerkiksi asunnolle aiheutettuja vahinkoja, vuokralaisen maksamattomia vuokria tai muita avoimia maksuja. Vuokranantajan tulee kuitenkin vahinkoja arvioidessaan ottaa huomioon, ettei vuokralainen ole velvollinen korvaamaan normaalista asumisesta tullutta kulumista esimerkiksi asunnon pinnoissa.