Velkakirjasaatavat

Velkakirjasaatavalla tarkoitetaan erääntynyttä velkakirjaan perustuvaa saatavaa, jota voidaan periä velkakirjan ehtojen mukaisesti myös Pikaperinnässä.

Velkakirjalla tarkoitetaan kirjallista sopimusta, jossa lainansaaja myöntää saaneensa velkakirjassa mainitun summan lainaksi lainanantajalta. Velkakirjassa on sovittu myös lainan takaisinmaksusta ja lainan ehdoista.

Hyvässä velkakirjassa tulisi olla seuraavat asiat: lainanantajan ja lainansaajan tiedot, lainan eli velan määrä, mahdollinen korko lainalle, sovittu aikataulu lainan takaisinmaksulle ja mahdollinen viivästyskorko. Velkakirja tulisi olla päivätty ja siinä tulisi olla molempien osapuolten allekirjoitus. Lisätietoja velkakirjoihin liittyvästä lainsäädännöstä löydät velkakirjalaista.

Velkakirja on hyvä tehdä aina, kun lainataan rahaa toiselle henkilölle tai yritykselle riippumatta summan suuruudesta tai siitä, miten läheinen lainansaaja on. Velkakirjalla turvataan molempien osapuolien oikeudet ja ehkäistään epäselvät tilanteet laina-asiaan liittyen.

Voit jättää velkakirjasaatavan Pikaperintään lomakkeella liittämällä velkakirjakopion lomakkeen liitteeksi. Velkakirjan perintä voidaan aloittaa velkakirjan ehtojen mukaisesti: jos velkakirjassa mainitaan, että yhden takaisinmaksuerän laiminlyönti eräännyttää koko velkasumman maksettavaksi, tällöin koko velkakirjasaatava voidaan siirtää perintään, jos erääntynyttä velkasummaa ei ole maksettu muistutuksella. Jos velkakirjassa taas ei ole mainintaa koko summan eräännyttämisen ehdoista, takaisinmaksueriä peritään niiden erääntymisen mukaisessa järjestyksessä. Tällöinkin on huomioitava, että erääntyneistä velkakirjasaatavaeristä on muistutettu kirjallisesti ennen perintään siirtoa.