Riitaisat saatavat

Riitaisella saatavalla tarkoitetaan saatavaa, jonka perusteen asiakas on kiistänyt ja jonka kiistäminen ei ole selvästi perusteeton.

Perintälain mukaan vapaaehtoista perintää ei saa jatkaa, jos asiakas eli velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa, ellei kiistäminen ole selvästi perusteeton. Esimerkiksi asiakkaan väitteet ”en halua maksaa” tai ”minulla ei ole varaa maksaa” eivät estä perinnän jatkamista. Mikäli asiakas sen sijaan kertoo, että ”tuote on viallinen” tai ”palvelu ei ollut sovitunlainen”, perintää ei voida jatkaa ilman lisäselvitystä. Mikäli selvitysten jälkeenkin asiakas on eri mieltä laskun perusteesta tai aiheellisuudesta ja riitauttaa edelleen asian, perintää ei voida jatkaa.

Jotta erääntynyttä laskua voidaan periä Pikaperinnässä, laskun tulee olla riidaton. Tämä tarkoittaa sitä, ettei asiakas ole kiistänyt laskun perustetta tai esimerkiksi reklamoinut sen summasta. Jos asiakas riitauttaa erääntyneen laskun Pikaperinnän aikana, toimeksiantaja voi päättää perinnän keskeyttämisestä tai sen siirtämisestä Lowellin lakiosaston selvitettäväksi.

Jos saatava on riitainen eli asiakas on jollain tavalla kiistänyt maksuvelvollisuutensa, laskua ei voida periä tavanomaisin keinoin perintätoimiston kautta. Riitainen saatava tulisikin hoitaa lakimiehen tai asianajotoimiston kautta.