Mitä perintäkirjeessä pitää olla?

Perintäkirje eli maksuvaatimus voidaan lähettää asiakkaalle, jos erääntynyt lasku on maksamatta vielä maksumuistutuksen jälkeen. Maksuvaatimuksen sisältö säädetään perintälaissa.

Perintäkirje on perintätoimiston lähettämä maksuvaatimus, jossa kehotetaan maksamaan saatava. Perintäkirje lähetetään, jos asiakas ei ole maksanut erääntynyttä laskua ajallaan maksumuistutuksestakaan huolimatta. Maksuvaatimuksen sisällöstä säädetään perintälaissa. Siitä tulee käydä ilmi muun muassa velkoja ja perintäyhtiö ja niiden yhteystiedot, velan määrä eriteltynä pääomaan, korkoihin ja kuluihin sekä velan maksutiedot ja mahdollisuus esittää huomautuksia.