Laskun perintä yritykseltä

Laskun perintä yritykseltä aloitetaan, jos yritykselle osoitettu lasku on erääntynyt, laskua ei ole maksettu eikä siitä ei ole reklamoitu kirjallisesta maksumuistutuksesta huolimatta. Laskuja peritään yritykseltä usein trattaperinnällä.

Laskun perintä yritykseltä voidaan tehdä joko julkaisu-uhkaisen tratan tai tavanomaisen perinnän keinoin. Pikaperinnässä lasku peritään yritykseltä pääosin trattaperintänä. Trattaperinnällä tarkoitetaan yrityssaatavan perintää, jossa yritysasiakasta vaaditaan suorittamaan saatava määräajassa sillä uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan luottotietorekisterissä. Mikäli asiakas ei maksa trattakehotusta heti, saatava voidaan protestoimalla saattaa muiden tietoon aikaisintaan 10 päivän kuluessa trattakirjeen lähettämisestä. Trattaperinnän teho perustuu julkisuusuhkaisuuteen, sillä yritykset ja yrittäjät pyrkivät yleensä välttämään julkista protestimerkintää. Trattaperintää voidaan käyttää yritysten välisessä liiketoiminnassa, jos yritysten välinen saatava on riidaton.

Laskun perintä yritykseltä alkaa siitä, kun asiakkaalle lähetetään maksuvaatimus eli tratta. Pikaperinnässä maksuvaatimus lähetetään yritysasiakkaalle heti seuraavana arkipäivänä siitä, kun erääntynyt lasku on tallennettu ja kirjallisessa maksumuistutuksessa oleva 7 päivän maksuaika on kulunut umpeen. Ensimmäisessä maksuvaatimuksessa asiakkaalle annetaan 7 päivää maksuaikaa.

Perintä yritykseltä Perintä yritykseltä

Mikäli asiakas ei maksa erääntynyttä saatavaa ensimmäisellä trattamaksuvaatimuksella, saatava protestoidaan. Laskuttaja eli toimeksiantaja voi valita toimeksiantoa jättäessään, protestoidaanko saatava julkisena vai hiljaisena. Julkinen protestointi näkyy asiakkaan luottotietojen lisäksi talousalan lehtien protestilistalla, kun taas hiljainen protestointi merkitään vaan asiakkaan luottotietoihin. Protestoinnin myötä asiakkaalle aiheutuu maksuhäiriömerkintä kolmen vuoden ajaksi. Jos asiakkaalle tulee protestimerkinnän voimassaoloaikana vielä uusi maksuhäiriömerkintä, merkinnän säilytysaika pitenee neljään vuoteen.

Pikaperinnässä saatavan protestoijana on aina Lowell Suomi Oy. Protestoinnin jälkeen perintää voidaan jatkaa vapaaehtoisin toimenpitein vielä ennen sen siirtämistä oikeudelliseen perintään Lowellin arvion perusteella. Jälkiperinnän toimenpiteet koskevat vain henkilöyhtiöitä.