Laskun perintä yksityishenkilöltä

Laskun perintä yksityishenkilöltä eli kuluttaja-asiakkaalta aloitetaan, jos asiakkaan alkuperäinen ja riidaton lasku on erääntynyt eikä sitä ei ole maksettu maksumuistutuksella.

Jos yksityishenkilölle lähetetty lasku on erääntynyt ja erääntymisestä on muistutettu eikä asiakas ole reklamoinut laskun perusteesta, lasku voidaan siirtää perintään.

Laskun perintä yksityishenkilöltä alkaa perintäkirjeen eli maksuvaatimuksen lähettämisellä. Pikaperinnässä maksuvaatimus lähetetään yksityishenkilölle heti tallennusta seuraavana arkipäivänä, jos maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Ensimmäisessä maksuvaatimuksessa asiakkaalle annetaan 12 päivää maksuaikaa.

Laskun perintä yksityishenkiöltä alkaa vapaaehtoisella perinnällä. Laskun perintä yksityishenkiöltä alkaa vapaaehtoisella perinnällä.

Jos asiakas ei ole sopinut maksusta tai maksa maksuvaatimusta eräpäivään mennessä, asiakkaalle lähetetään toinen maksuvaatimus, jossa on myös 12 päivää maksuaikaa.

Ellei asiakas maksa erääntynyttä saatavaa tai sovi maksusta toisen maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, saatava siirretään Lowellin tekemän arvion perusteella oikeudelliseen perintään. Tietyissä tapauksissa saatava voidaan siirtää oikeudellisen perinnän sijaan tai sen jälkeen jälkiperintään, joka tarkoittaa sitä, että Lowell jatkaa saatavan perintää huolehtien myös velan vanhentumisen katkaisemisesta. Kuluttajasaatavien perinnässä asiakkaalla on oikeus pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeyttämistä, jolloin saatava siirretään oikeudelliseen perintään tai jälkiperintään.

Perintälain mukaisesti kuluttaja-asiamies valvoo kaikkea kuluttajasaatavien perintää.