Mitä perintä maksaa?

Pikaperinnässä perintäpalvelun hinta perustuu provisioon, joka veloitetaan onnistuneesti peritystä kokonaismäärästä. Velallisen maksettavaksi tulee perintälain mukaiset perintäkulut.

Pikaperinnän veloitus perustuu onnistuneeseen perintään eli maksat vain onnistuneesta perinnästä. Pikaperinnässä ei myöskään ole aloitus- tai vuosimaksua. Perinnän hinta kotimaan perinnässä muodostuu provisiosta, joka veloitetaan onnistuneesti peritystä kokonaismäärästä. Vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä provisio on 5 %, ja sen lisäksi oikeudellisessa perinnässä toimeksiantajan maksettavaksi tulevat viranomaiskulut. Jälkiperinnässä provision määrä on 30 %.

Perinnän kohteena olevalle asiakkaalle perinnän hintana ovat perintäkulut, jotka säädetään perintälaissa. Perintätoimisto voi periä kuluttaja-asiakkaalta enintään seuraavat kulut:

Yhdestä kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi laskuttaa lain mukaan perintäkuluja seuraavasti:

  • 14 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €
  • 24 €, jos pääoma on yli 100 €, mutta enintään 1000 €
  • 50 €, jos saatavan pääoma on yli 1000 €
  • 14 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Toisesta kirjallisesta maksuvaatimuksesta saa vaatia puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen lainmukaisesta enimmäismäärästä.

Yrityssaatavien perinnässä perinnän kohteena olevan asiakkaan on korvattava perintälain mukaan perinnästä aiheutuvat kohtuulliset perintäkulut. Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi suoritettu työmäärä.