Milloin velan perinnän voi aloittaa?

Laskun voi antaa perintätoimiston perittäväksi, jos laskun saatava on erääntynyt ja erääntymisestä on muistutettu. Velan perinnän voi aloittaa, jos lasku on selvä ja riidaton.

Velan perintä Pikaperinnässä edellyttää, että velallinen on saanut kirjallisen maksumuistutuksen. Esimerkiksi sähköpostikeskustelu ei riitä viralliseksi maksumuistutukseksi, ellei siitä käy selvästi ilmi, kuka muistuttaa, ketä muistutetaan, mistä muistutetaan ja mikä on velan suuruus kuluineen ja korkoineen, miten velka maksetaan ja kenelle mahdolliset huomautukset tulee esittää. Lue lisää maksumuistutuksesta.

Velan perintä alkaa yleensä heti, kun se on lain mukaisten aikarajojen mukaan mahdollista. Velka voidaan siis siirtää perintätoimiston hoidettavaksi, mikäli asiakas ei ole maksanut saatavaa maksumuistutuksella tai huomauttanut velan perusteesta huomautusajan puitteessa. Velkojen ja saatavien perintää sääntelee laki saatavien perinnästä.