Vapaaehtoinen perintä

Perintä alkaa vapaaehtoisella perinnällä. Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa sitä, että velka saadaan hoidettua vapaaehtoisesti ilman, että saatava etenee oikeudelliseen perintään.

Vapaaehtoisen perinnän tavoitteena on, että asiakas saa velkansa maksettua kohtuullisessa ajassa kaikille osapuolille sopivin maksujärjestelyin. Vapaaehtoista perintää tekee yleensä perintätoimisto.

Vapaaehtoisen perinnän vaiheet ovat:

  1. Maksumuistutuksen eli huomautuksen lähettäminen
  2. Maksuvaatimuksen eli perintäkirjeen lähettäminen
  3. Jälkiperintä

Vapaaehtoinen perintä alkaa maksumuistutuksen lähettämisellä. Se on ensimmäinen virallinen ilmoitus maksun myöhästymisestä ja kehotus velan maksamiseen. Maksullisen maksumuistutuksen saa lähettää kuluttajalle aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä. Maksullinen maksumuistutus yritykselle voidaan lähettää jo aiemmin.

Jos asiakas ei maksa velkaa maksumuistutuksesta huolimatta, perintätoimisto lähettää asiakkaalle maksuvaatimuksen. Se voidaan lähettää kuluttajalle aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä ja yritykselle jo aiemmin.

Maksuvaatimuksessa eli perintäkirjeessä asiakasta vaaditaan maksamaan laskun summa, kertyneet korot ja viivästyskorot sekä perintäkulut. Maksuvaatimuksesta pitää aina käydä ilmi velkojan ja perintäyhtiön nimi ja yhteystiedot, velan peruste, velan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut eriteltyinä, maksutiedot sekä mahdollisuus esittää huomautuksia velan määrästä tai perusteista.

Velan perintää jatketaan jälkiperinnässä, jos asiakas ei ole maksanut saatavaa ja velan perintä pitkittyy. Jälkiperintää tehdään usein oikeudellisen perinnän jälkeen, jolloin asiakkaalta pyritään saamaan suoritus vapaaehtoisesti ja samalla varmistetaan, ettei velka vanhene. Lue lisää jälkiperinnästä täältä.

Katso tarkemmin, miten perintä etenee kun asiakas on: