Ulosotto

Ulosottoperinnällä tarkoitetaan erääntyneen laskun eli saatavan perimistä ulosoton kautta. Saatavaa voidaan periä ulosotossa käräjäoikeuden päätöksellä. Tietynlaiset saatavat, kuten julkiset maksut, voivat myös olla suoraan ulosottokelpoisia.

Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, saatavaa voidaan oikeuden päätöksellä periä ulosotossa. Tietyt julkiset maksut, kuten päivähoitomaksut, verot, rikesakot ja rangaistusmääräysmenettelyssä määrätyt päiväsakot sekä pakolliset liikennevakuutusmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä. Ulosotossa saatava ulosmitataan asiakkaan omaisuudesta tai tuloista, kuten palkasta.

Jos lasku tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää asiakkaalle vireilletuloilmoituksen. Ilmoituksesta löytyvät saatavan tiedot ja asiaa hoitavan avustavan ulosottomiehen yhteystiedot. Lisäksi asiakkaalle lähetetään yleensä maksukehotus, jotta hän voi vielä maksaa saatavan vapaaehtoisesti. Asiakas voi tehdä ulosottomiehen kanssa maksusuunnitelman saatavan vapaaehtoiseksi maksamiseksi, muussa tapauksessa seurauksena on saatavan ulosmittaus. Jos asiakkaalta ei löydy varoja saatavan maksamiseksi, ulosottomies toteaa asiakkaan varattomaksi ja palauttaa asian takaisin velkojalle, joka voi jatkaa perintää. Ulosoton toteamasta varattomuudesta tai pitkään jatkuneesta ulosotosta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin.