Haaste ja haastehakemus

Jos asiakas ei vapaaehtoisesta perinnästä huolimatta maksa saatavaa, voidaan velka periä oikeudellisessa perinnässä. Oikeudellinen perintä lisää asiakkaan maksettavaksi tulevia kuluja, sillä asiakkaan tulee maksaa myös oikeudenkäynti- ja ulosottokulut.

Aluksi tuomioistuin toimittaa velkojan tekemän haastehakemuksen asiakkaalle. Asiakkaan on vastattava käräjäoikeuden toimittamaan haasteeseen ohjeiden mukaisesti. Haasteen eli haastehakemuksen tiedoksiannon saatuaan asiakkaalla on mahdollisuus 14 päivän vastineajan sisällä maksaa velka ja oikeudenkäyntikulut saamatta maksuhäiriömerkintää. Mikäli asiakas maksaa erääntyneen laskun kuluineen vastineajan sisällä, haastehakemus perutaan. Jos asiakas ei vastaa haasteeseen tai maksa saatavaa kokonaisuudessaan määräaikaan mennessä, oikeus voi antaa yksipuolisen tuomion velan maksamisesta, jolloin asiakkaan tietoihin merkitään maksuhäiriömerkintä. Käräjäoikeuden tuomion perusteella saatavaa voidaan periä ulosotossa.

Katso myös

Ulosotto