Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä tarkoittaa erääntyneen laskun eli saatavan perimistä oikeusteitse ja tarvittaessa ulosotossa. Oikeudellisessa perinnässä velalle haetaan maksuvelvollisuuden vahvistamaa tuomiota käräjäoikeudessa, jos laskua ei ole maksettu vapaaehtoisen perinnän aikana.

Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan vapaaehtoisessa perinnässä maksamatta jääneen saatavan perimistä oikeusteitse ja tarvittaessa ulosotossa. Jos asiakas ei maksa laskua vapaaehtoisen perinnän aikana, velalle haetaan usein maksuvelvollisuuden vahvistavaa tuomiota käräjäoikeudesta. Pikaperinnässä erääntynyt lasku siirretään Lowellin harkinnan mukaan oikeudelliseen perintään. Käräjäoikeus tutkii haastehakemuksen ja pyytää tarvittaessa lisäselvitystä. Asiakas on velvollinen maksamaan haastehakemuksesta aiheutuneet kulut.

Asiakas voi välttää oikeudellisen perinnän maksamalla heti saatavan korkoineen ja kuluineen. Jos asiakas ei reagoi saamaansa haasteeseen, käräjäoikeus antaa yksipuolisen tuomion 14 päivän kuluttua haasteen tiedoksiannosta. Tuomion perusteella asiakkaan luottotietoihin merkitään maksuhäiriömerkintä. Tuomio vahvistaa saatavan ulosottokelpoisuuden ja näin saatavaa voidaan periä ulosotossa, jolla tarkoitetaan tarvittaessa velan ulosmittaamista asiakkaan palkasta, omaisuudesta tai muusta varallisuudesta.