Luottotappio

Luottotappio on myyjälle tai luotonantajalle syntyvä tappio, joka syntyy mikäli ostaja tai luotonsaaja ei pysty suoriutumaan kaupan tai luottosopimuksen mukaisista maksuvelvoitteistaan. Luottotappioita voidaan ennaltaehkäistä muun muassa luotonantoa kehittämällä sekä muistuttamalla ja perimällä saatavia.

Luottotappio syntyy, jos asiakas ei pysty maksamaan velkaansa tai hankkimaansa palvelua tai tuotetta. Luottotappioita voidaan välttää varmistamalla asiakkaan luottokelpoisuus ennen luoton myöntämistä tai tuotteen hankintaa. Tehokas luotonantoprosessi ja huolellisesti mietitty luottopolitiikka estävät luottotappioiden syntymistä. Yritysasiakkaiden kohdalla asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden kumppaneiden maksukykyä ja sen kehitystä kannattaa seurata säännöllisesti.

Luottotappioita voidaan vähentää myös tehokkaalla vapaaehtoisella perinnällä. Vaikka lasku olisi jo kirjattu luottotappioksi, voidaan perintää jatkaa jälkiperintänä. Tällöin velka ei pääse vanhenemaan ja velkojan oikeus saatavaan säilyy voimassa.