Mitä jälkiperintä tarkoittaa?

Saatava siirretään usein jälkiperintään, jos saatavaa ei ole saatu perittyä maksuvaatimuksista huolimatta tai jos saatavaa ei kannata siirtää oikeudelliseen perintään asiakkaan heikon maksukyvyn vuoksi. Jälkiperinnän toimenpiteet koskevat kuluttajia ja henkilöyhtiöitä.

Jälkiperinnällä tarkoitetaan saatavan vapaaehtoista perintää, jota tehdään usein oikeudellisen perinnän jälkeen. Jälkiperinnällä pyritään saamaan asiakkaalta vapaaehtoinen suoritus ja samalla huolehditaan siitä, ettei velka pääse vanhenemaan.

Jälkiperinnän piiriin kuuluvat myös yrityssaneerauksien ja konkurssien valvonnat.

Jälkiperinnässä seurataan asiakkaan taloudellisen tilanteen kehittymistä, jotta saatava saataisiin perittyä asiakkaan maksukyvyn parantuessa. Maksamattomalle velalle kertyy korkoa myös jälkiperinnän aikana.