Jälkiperintä

Jälkiperinnässä asiakkaan taloudellisen tilanteen kehittymistä seurataan, jotta saatava saataisiin vapaaehtoisesti perittyä asiakkaan maksukyvyn parantuessa.

Henkilöasiakkaita koskevat erääntyneet laskut eli saatavat siirretään usein jälkiperintään, jos saatavaa ei ole saatu perittyä maksuvaatimuksista huolimatta tai jos asiakkaan heikon maksukyvyn vuoksi saatavaa ei kannata siirtää oikeudelliseen perintään. Saatava voi siirtyä jälkiperintään myös, jos saatava palautuu ulosotosta asiakkaan varattomuuden tai tuntemattomuuden vuoksi. Jälkiperinnässä asiakkaan taloudellisen tilanteen kehittymistä seurataan, jotta saatava saataisiin vapaaehtoisesti perittyä asiakkaan maksukyvyn parantuessa. Samalla huolehditaan siitä, että laskun vanhentuminen katkaistaan. Jälkiperinnän toimenpiteet koskevat kuluttajia ja henkilöyhtiöitä.