Miten Pikaperintä toimii

Toimeksiannon saatuamme lähetämme velalliselle perintäkirjeen, jossa häneltä vaaditaan laskun summan, kertyneiden korkojen ja viivästyskoron sekä perintäkulujen suoritusta.

Tarvittaessa olemme velalliseen yhteydessä myös puhelimitse. Tilitämme rahat toimeksiantajalle viikon kuluessa siitä, kun velallinen on maksanut perinnässä olevan laskun.


Katso tarkemmin, miten palvelu toimii kun velallinen on

Yritys
Yksityishenkilö
UlkomaillaNäin palvelu toimii, kun velallisena on yritys

infograafi infograafi
1. Ensimmäinen perintäkirje eli trattauhkainen maksuvaatimus lähetetään velalliselle seuraavana arkipäivänä siitä, kun olemme tallentaneet erääntyneen laskun järjestelmäämme. Siinä yritysvelalliselle annetaan maksuaikaa 7 vuorokautta.
2. Ellei velallinen maksa määräajassa, saatava protestoidaan. Halutessasi voit valita, onko protestointi julkinen vai hiljainen. Saatavan protestoija on aina Lindorff Oy. Ennen protestointia asiakaspalvelumme pyrkii olemaan yhteydessä velalliseen ja kertomaan siitä aiheutuvista seurauksista.
3. Ellei velallinen vieläkään maksa, lähetämme toisen maksuvaatimuksen, jossa maksuaikaa annetaan 7 vuorokautta.
4. Jos edeltävät toimenpiteet eivät tuota tulosta, siirretään lasku Lindorffin arvion perusteella oikeudelliseen perintään. Jälkiperinnän toimenpiteet koskevat vain henkilöyhtiöitä.


Näin palvelu toimii, kun velallisena on yksityishenkilö

infograafi infograafi
1. Ensimmäinen perintäkirje eli maksuvaatimus lähetetään velalliselle seuraavana arkipäivänä siitä, kun olemme tallentaneet laskun järjestelmäämme. Siinä kuluttajavelalliselle annetaan maksuaikaa 12 vuorokautta.
2. Ellei velallinen ole sopinut maksusta tai maksa määräajassa, lähetämme toisen maksuvaatimuksen, jossa on myös maksuaikaa 12 vuorokautta. Tarvittaessa olemme velalliseen yhteydessä myös puhelimitse.
3. Ellei velallinen vieläkään maksa tai ole sopinut maksusta, saatava siirretään Lindorffin tekemän arvion perusteella oikeudelliseen perintään.
4. Oikeudellisen perinnän sijaan tai sen jälkeen saatava etenee jälkiperintään. Jälkiperinnässä Lindorff jatkaa saatavan perintää huolehtien myös velan vanhentumisen katkaisemisesta.

* Velallisella on oikeus pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeyttämistä jonka johdosta saatava siirretään oikeudelliseen perintään tai jälkiperintään.Näin palvelu toimii, kun velallinen on ulkomailla

Kartta
1. Ensimmäinen maksuvaatimus lähetetään Suomesta velalliselle seuraavana arkipäivänä kun olemme tallentaneet laskun järjestelmäämme.  Siinä velalliselle annetaan maksuaikaa 14 vuorokautta.
2. Ellei velallinen maksa määräajassa, lähetämme Suomesta toisen maksuvaatimuksen, jossa on myös maksuaikaa 14 vuorokautta.
3. Ellei tämä tuota tulosta, siirrämme saatavan ilman lisäkustannuksia Lindorffin paikallisen toimiston hoidettavaksi velallisen asuessa Baltiassa tai Skandinaviassa. Kun velallisen osoite on muualla kuin Baltiassa tai Skandinaviassa, otamme yhteyttä velkojaan ja annamme suosituksen jatkotoimenpiteistä.
4. Mahdollisista oikeudellisista toimenpiteistä neuvottelemme aina velkojan kanssa erikseen.