Vuokran perintä – Ohjeet vuokranantajalle, jos vuokra jää maksamatta

Vuokran perinnässä voidaan sanoa, että aika on kirjaimellisesti rahaa. Uutta vuokravelkaa kertyy koko ajan lisää, vaikka edellinen vuokra on maksamatta.

Vuokran perintä kannattaa hoitaa yhdessä ammattilaisten kanssa.
Vuokran perintä kannattaa hoitaa yhdessä ammattilaisten kanssa.

Yleensä asumiseen liittyvät kustannukset ovat sellainen asia, joiden maksusta halutaan pitää kiinni viimeiseen asti. Hyvin usein henkilöllä on jo useita muita laskuja rästissä, kun ensimmäinen vuokra erääntyy. Tästä syystä erääntynyt vuokra on asia, johon vuokranantajan kannattaa reagoida heti.

Toimi näin, jos vuokra erääntyy

Lähetä aina vuokralaiselle heti vuokran eräpäivän jälkeen kirjallinen maksumuistutus. Kirjallinen maksumuistutus on myöhemmin edellytys sille, että vuokralasku voidaan siirtää perintään. Tämän lisäksi vuokralaiselle kannattaa soittaa sekä lähettää tekstiviesti tai sähköposti. Näillä keinoilla voidaan varmistaa, että vuokran maksun viivästymisessä ei ole kyse inhimillisestä erehdyksestä.

Maksumuistutuksessa vuokralaiselle on hyvä antaa vähintään 14 vuorokautta maksuaikaa. Jos maksumuistutusta ei makseta, voidaan erääntynyt vuokra siirtää perintään aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua maksumuistutuksen päiväyksestä. Perintään siirtoa ei kannata odottaa, vaan se kannattaa tehdä heti, kun maksumuistutuksen päiväyksestä on kulunut 14 päivää ja maksumuistutus on erääntynyt.

Kun siirrät erääntyneen laskun perintään, on tärkeä varmistaa, että perintätoimisto hoitaa sinun puolesta koko prosessin vapaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään, ulosottoon ja häätöön asti. Sinun pitää pystyä luottamaan siihen, että perintätoimisto käyttää kaikki mahdolliset keinot rahojesi takaisin saamiseen, eikä sinun tarvitse kysellä toimeksiannon perään myöhemmin. Yleensä maksusta saadaan sovittua vapaaehtoisen perinnän aikana, mutta tarvittaessa perintätoimistolla pitää olla valmius ottaa myös muut keinot käyttöön.

Mitä vuokralaskun perinnässä tapahtuu?

Vuokran perintä lähtee liikkeelle aina vapaaehtoisella perinnällä. Vapaaehtoinen perintä aloitetaan lähettämällä vuokralaiselle kirjallinen perintäkirje eli maksuvaatimus. Vapaaehtoiseen perintään kuuluu myös toinen maksuvaatimus, joka lähetetään noin kaksi viikkoa ensimmäisen maksuvaatimuksen lähetyksen jälkeen. Vapaaehtoisen perinnän aikana vuokralaiseen ollaan tarvittaessa yhteydessä myös puhelimitse.

Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, vuokralaisen maksukyky arvioidaan ja sen perusteella tehdään päätös erääntyneiden vuokrien siirtämisestä oikeudelliseen perintään. Tässä vaiheessa teemme kyselyn vuokranantajalle, jossa tiedustelemme ajankohtaista velkasaldoa sekä halukkuutta vuokrasopimuksen purkamiseen ja vuokralaisen häätöön.

Tämän jälkeen laadimme haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Vielä tässä vaiheessa, ennen haasteen tiedoksiantoa, toimeksianto voidaan peruuttaa, jos maksusta saadaan sovittua. Jos vuokralainen muuttaa oikeudellisen perinnän aikana asunnosta pois, niin voimme peruuttaa häätövaatimuksen ja jatkaa edelleen vuokrien perintää.

Käräjäoikeus antaa tapauksesta yksipuolisen tuomion, jonka toimitamme vuokranantajan puolesta ulosottoon. Jos vuokralainen riitauttaa saatavan vapaaehtoisen tai oikeudellisen perinnän aikana, asia siirtyy lakiosastomme hoidettavaksi ja pyydämme teiltä tarvittavat lisätiedot asian hoitamista varten.

Tämän jälkeen ulosotto määrittää päivän, johon mennessä vuokralaisen tulee muuttaa asunnosta pois. Häädön osalta ulosottoviranomainen on yhteydessä suoraan vuokranantajaan ja rahasaatavan osalta ulosottoviranomainen asioi edelleen perintätoimiston kanssa. Jos vuokralainen ei ole muuttanut pois asunnosta ulosoton asettamaan muuttopäivään mennessä, niin ulosottoviranomainen määrää häätöpäivän, jolloin he käyvät fyysisesti paikalla häätämässä vuokralaisen pois.

Sinun tulee aina ilmoittaa uudet erääntyneet vuokrat perintätoimistolle, jos perintä on vielä kesken, jotta perintätoimisto voi lisätä uuden saldon jo olemassa olevaan perintätoimeksiantoon. Lisäksi sinun pitää ilmoittaa heti perintätoimistolle, jos vuokralainen maksaa erääntyneen vuokran suoraan sinulle. Alla vielä tärkeitä asioita, jotka sinun on aina hyvä huomioida vuokrien perintään liittyen.

Huomioi nämä asiat, jos joudut perimään erääntyneitä vuokria:

  • Allekirjoitettu vuokrasopimus on edellytys sille, että erääntynyt vuokra voidaan ottaa perintään.
  • Lähetä aina kirjallinen maksumuistutus heti, jos vuokra erääntyy.
  • Maksumuistutukseen kannattaa aina lisätä teksti, jossa ilmoitetaan, että erääntynyt vuokra tullaan siirtämään perintään, jos maksumuistutusta ei makseta eräpäivään mennessä.
  • Jos vuokranmaksupäivää ei ole sovittu vuokrasopimuksessa, niin vuokra on maksettava kuun toisena päivänä.
  • Vuokranantaja voi halutessaan lisätä maksumuistutukseen viiden euron kulun, mutta silloin maksumuistutuksen voi lähettää vasta 14 vuorokautta vuokran erääntymisen jälkeen.
  • Molemmat asunnossa asuvat henkilöt vastaavat vuokrasta huolimatta siitä, kumman nimissä vuokrasopimus on tehty.
  • Vuokralaisen maksuvelvollisuus jatkuu aina irtisanomisajan loppuun huolimatta muuttopäivästä.
  • Jos vuokralainen ei muuta pois asunnosta sopimuksen päättymisen jälkeen, vuokran maksuvelvollisuus jatkuu poismuuttoon asti.
  • Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman varoitusta, jos vuokrat ovat maksamatta 2-3 kk tai kyseessä on toistuva laiminlyönti.
  • Ulosottomies hoitaa aina vuokralaisen konkreettisen häädön.

Erääntyneen vuokran voit jättää perintään täällä.


Search