Trattaperintä, eli laskujen perintä yritykseltä

Maksuviive, trattaperintä, protestointi – velan perintä yritykseltä voi tuntua hämmentävältä tai hankalalta jo pelkästään siihen liittyvien käsitteiden takia. Eri termien lisäksi trattaperintään liittyy erityispiirteitä, jotka on hyvä tietää ja tuntea, jos käyt kauppaa erityisesti yritysten kanssa.

Trattaperintää käytetään laskujen perinnässä yrityksiltä
Trattaperintää käytetään laskujen perinnässä yrityksiltä

Yksinkertaistettuna yritysperinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakkaana oleva yritys on esimerkiksi tilannut liiketoimintansa harjoittamiseen liittyvän tuotteen tai palvelun, mutta jättänyt maksamatta siihen liittyvän laskun, jota sitten joudutaan perimään. Yritysasiakkaana voi olla osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai toiminimi. Laskujen perintä yritykseltä voidaan tehdä joko julkaisu-uhkaisen tratan tai tavanomaisen perinnän keinoin. Laskuttaja voi päättää, kumpaa tapaa haluaa käyttää erääntyneiden laskujensa kanssa.

Mitä ovat tratta ja trattaperintä?

Trattaperinnässä käytetään trattaa eli yritysasiakkaalle osoitettua julkista maksukehotusta, joka voidaan protestoimalla saattaa muiden tietoon. Mikäli asiakas ei siis maksa trattakehotusta heti, saatava voidaan protestoida aikaisintaan 10 päivän kuluessa trattakirjeen lähettämisestä. Trattaperinnän teho perustuu julkisuusuhkaisuuteen, sillä yrittäjät ja yritykset pyrkivät yleensä välttämään julkisen protestimerkinnän hinnalla millä hyvänsä.

Protestointi voidaan tehdä julkisena joko talousalan lehtien (esim. Kauppalehti ja Taloussanomat) protestilistalla tai merkitä hiljaisena luottotietorekisteriin, jolloin protesti-ilmoitus ei näy julkisella listalla. Protestointi rekisteröidään yrityksen luottotietorekisteriin ja protestoinnin myötä yritykselle aiheutuu 3 vuoden pituinen maksuhäiriömerkintä. Merkinnän säilytysaika pitenee neljään vuoteen, jos yritykselle tulee voimassaoloaikana uusi maksuhäiriömerkintä. Laskuttaja voi aina päättää, onko protestointi julkinen vai hiljainen. Riippumatta protestoinnin tyypistä, yrityksen luottotietoihin tulee kuitenkin aina maksuhäiriömerkintä.

Miten velan perintä yritykseltä etenee?

Trattaperinnässä asiakkaalle on perintälain mukaan lähetettävä maksumuistutus seitsemän päivän maksuajalla ennen kuin velan perintä yritykseltä voi alkaa. Seitsemän päivän aikana asiakasyritys voi vielä maksaa laskun tai tehdä huomautuksen sen perusteeseen liittyen. Jos laskua ei makseta tai laskusta ei reklamoida, perintä voidaan aloittaa. Seitsemän päivän maksuaika koskee tilannetta, jossa saatavaa halutaan periä tratan eli protestiuhkaisen kirjeen avulla. Jos laskujen perintä toteutetaan tavanomaisen perinnän keinoin ilman protestiuhkaa, ei muistutuksen maksuajan pituutta ole määrätty.

Laskujen perintä yritykseltä kestää yleensä alle kuukauden

Perinnän alkaessa asiakkaalle lähetetään ensin ensimmäinen maksuvaatimuskirje, jossa kerrotaan, että yritys tulee saamaan maksuviivemerkinnän, jollei yritys maksa laskusaatavaa tai kiistä sitä virheellisenä. Maksuviive syntyy, kun riidaton saatava on yli 7 päivää myöhässä ja viivemerkintä säilyy asiakkaan tiedoissa puoli vuotta. Jos asiakas ei maksa erääntynyttä laskua ensimmäisellä maksuvaatimuksella, asiakkaan maksutapatietoihin ilmoitetaan julkinen maksuviivemerkintä ja asiakkaalle lähetetään toinen maksuvaatimus eli tratta. Maksuviivemerkintöjen määrän kasvaminen tai viiveiden piteneminen kertoo yrityksen maksukyvyn heikkenemisestä.

Toisessa vaatimuksessa yritystä kehotetaan maksamaan saatava korkoineen ja kuluineen sillä uhalla, että maksuhäiriöstä ilmoitetaan luottotietorekisteriin. Jos asiakas ei maksa tai kiistä laskusaatavaa trattakirjeen lähettämisen jälkeen, saatava protestoidaan joko julkisena tai hiljaisena. Perintälain mukaan tratan saa ilmoittaa luottotietorekisteriin aikaisintaan kymmenen päivän kuluttua tratan lähettämisestä. Protestimerkintä on asiakkaan tiedoissa kolme vuotta ja mikäli asiakas maksaa saatavan vasta protestoinnin jälkeen, hänen tietoihinsa tallennetaan referenssimerkintä merkiksi asian hoitamisesta. Maksamisesta huolimatta protestimerkintä ei kuitenkaan poistu ennen määräajan umpeutumista.

Pikaperinnän avulla vot periä myös yritysten väliset laskut. Erääntyneen laskun voit jättää  perintään täällä.


Anna Korhonen

Search