Laskun perintä - Milloin laskun voi jättää perintään?

Suomessa noin 8 miljoonaa laskua jätetään vuosittain maksamatta. Vaikka osuus on alle 2 % kaikista vuosittain lähetettävistä laskuista, erääntyneet laskut aiheuttavat päänvaivaa niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Moni pohtiikin, milloin tai miten laskun voi laittaa perintään. Laskun perintää määrittää esimerkiksi perintälaki, asiakkaan ja myyjän välinen sopimus ja se, onko asiakkaana yritys vai kuluttaja.

Laskun perintä on helppoa. Ota kuva erääntyneestä laskusta ja me hoidamme loput.
Laskun perintä on helppoa. Ota kuva erääntyneestä laskusta ja me hoidamme loput.

Voit laittaa erääntyneen laskun perintään, kun siitä on lähetetty vähintään yksi kirjallinen maksumuistutus, joka on erääntynyt. Laskun tulee myös olla riidaton eli asiakkaasi ei ole kiistänyt laskun perustetta tai esimerkiksi reklamoinut laskun summasta.

Jos olet ollut laskun erääntymisen jälkeen yhteydessä asiakkaaseesi esimerkiksi sähköpostilla, kannattaa lähettää vielä virallinen muistutus ennen laskun siirtämistä perintään. Sähköpostikeskusteluja ei voida suoraan katsoa maksumuistutukseksi, ellei keskustelusta ilmene, kuka muistuttaa ja ketä, mistä asiasta, ja mikä on avoin summa (saatavan tiedot). Näiden lisäksi muistutuksessa tulee olla maksamisen kannalta oleelliset asiat, kuten tilinumero yms. (maksutiedot).

Laskun perinnän voi aloittaa, kun                                  

  •  asiakkaasi ei ole reklamoinut laskun perusteesta,
  • alkuperäinen lasku on lähetetty ja se on erääntynyt,
  • olet lähettänyt asiakkaalle kirjallisen maksumuistutuksen, joka on erääntynyt.

Maksumuistutuksen lähettäminen

Saat perintälain mukaan lähettää kuluttaja-asiakkaalle maksumuistutuksen aikaisintaan 14 vuorokautta laskun eräpäivästä, jos maksumuistutuksesta veloitetaan kulu. Jos lähetät maksumuistutuksen ilman kulua, huomautuksen voi lähettää jo aiemmin. Kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 14 vuorokautta, laskun perintä voidaan aloittaa lähettämällä asiakkaalle maksuvaatimus.

Yritysasiakkaiden kohdalla perintälaki ei ota kantaa, milloin maksumuistutus tai maksuvaatimus tulisi lähettää. Perintälaki edellyttää kuitenkin, että ennen trattaperinnän aloittamista asiakkaalle on annettava tai lähetettävä maksumuistutus, jossa on vähintään seitsemän päivää aikaa laskun maksamista tai huomautuksen tekemistä varten. Yleisen käytännön mukaan muistutus lähetetään 7 päivää laskun erääntymisen jälkeen ja mikäli asiaa ei hoideta maksumuistutuksella, lasku siirretään perintään. Yrityssaatavia peritään usein trattaperintänä eli julkisuusuhkaisen maksukehotuksen avulla.

Laskun perintä epäselvissä tilanteissa

Asiakas voi aina tehdä reklamaation eli riitautuksen missä tahansa laskutuksen vaiheessa. Jos asiakas pitää erääntyneen laskun summaa tai perustetta virheellisenä, on tärkeää selvittää, millä perusteella laskua pidetään virheellisenä. Jos esimerkiksi toimitettu tuote on virheellinen, asiakkaan tulee kertoa virheestä ja mielellään kuvailla virheen sisältö. Jos asiakas taas kertoo jo maksaneensa laskun, hänen tulisi myös ilmoittaa tarkasti, millä maksutiedoilla lasku on maksettu. Reklamaation tulee siis aina olla perusteltu, eikä perusteluksi riitä esimerkiksi ”en jaksa maksaa”. Mikäli asiakkaan ja myyjän käsitykset laskun perusteesta eroavat, perintää voidaan jatkaa riita-asiana käräjäoikeudessa.

Voit myös itse vaikuttaa laskujen maksamiseen ja ennaltaehkäistä epäselviä tilanteita jo ennen laskun lähettämistä. Esimerkiksi hyvä kirjallinen sopimus, asiakkaan informointi ja selkeä lasku vähentävät epäselviä tilanteita. Asiakkaalta kannattaa lisäksi pyytää tarkat tiedot (henkilötunnus tai y-tunnus) jo myyntitilanteessa, jotta asiakas on helposti tunnistettavissa myös silloin, kun lasku jää maksamatta. 

Laskun perintä kannattaa aloittaa muistutuksen lähettämisellä heti, kun se on lain mukaan mahdollista. Jos olet unohtanut lähettää erääntyneet laskut eteenpäin, huolehdi maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein, ettei laskujen perintä lopu laskun vanhenemiseen.

Anna Korhonen

Search